System poręczeniowo – gwarancyjny z uwzględnieniem instrumentów finansowych UE w Polsce – stan i perspektywa 2023 rok

16 grudnia br. odbyło się spotkanie środowiska bankowo-gwarancyjnego, dedykowane podsumowaniu roku 2022 oraz planom na rok 2023 r. Spotkanie zorganizowali wspólnie: KPK ds. Instrumentów Finansowych Programów UE (KPK) oraz Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).

Spotkanie otworzyły wystąpienia przedstawicieli: Ministra Finansów i Ministra Rozwoju i Technologii. Patronat nad spotkaniem objęła także Komisja Europejska.

– Polska posiada jeden z najlepszych systemów poręczeniowo-gwarancyjnych w Europie i to Państwo Jesteście w dużej mierze współautorami tego sukcesu. Chciałbym podziękować za odpowiedzialną i rzetelną współpracę w mijającym, bardzo trudnym dla wszystkich roku, i zaprosić do kontynuacji w nadchodzącym nowym roku- powiedział Jacek Barylski, Dyrektor Departamentu Gwarancji i Poręczeń, Ministerstwa Finansów

– Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa są głównym adresatem programów gwarancyjnych. Kryzys zarówno covidowy, jak i obecny związany z wojną w Ukrainie pokazuje jak ważne są to instrumenty wsparcia dla gospodarki realnej. Ministerstwo Rozwoju i Technologii dziękuje zarówno bankom, jaki i BGK i KPK za bardzo dobrą współpracę w roku 2022 i liczymy na jej kontynuowanie w 2023 r. Mam tu nadzieję, że szeroko skorzystamy z najnowszego programu gwarancyjnego UE- InvestEU- powiedział Wojciech Paluch, Dyrektor Departamentu Małych i Średnich Przedsiębiorców w Ministerstwie Rozwoju i Technologii.

Informację na temat aktualnej sytuacji na rynku instrumentów finansowych UE oraz planowanych na nadchodzący rok działań KPK przedstawił Arkadiusz Lewicki, Dyrektor KPK.

KPK poinformował, że w 2022 r. udzielono w Polsce prawie 13 tys. przedsiębiorców łącznie 3,3 mld kredytu i innych form finansowania objętego gwarancjami UE. Dominującymi źródłami finansowania były programy COSME oraz Pan-Europejski Fundusz Gwarancyjny. W 2022 r. roku nadal finansowania udzielało ponad 200 instytucji finansowych różnego rodzaju, przede wszystkim bankowych. W 2022 r. wygasa także unijna podstawa prawna i co za tym idzie część dotychczas dostępnych instrumentów antykryzysowych UE. KPK intensywnie wspierał pośredników w promocji tych instrumentów.

KPK poinformował także rynek bankowy o wynikach aktywności rynkowej w 2022 r oraz planach na rok 2023. KPK kontynuuje w latach 2022-2028 misję krajowego ośrodka kompetencyjnego ws. instrumentów finansowych programów centralnie zarządzanych przez Komisję Europejską. W 2022 r. KPK zorganizował lub wspierał ponad 20 wydarzeń informacyjnych w których wzięło udział prawie 4 tys. przedsiębiorców. Przeprowadził też 20 warsztatów dla polskich kandydatów do InvestEU. 12 polskich wniosków zostało już złożonych przez instytucje finansowe do Grupy EBI o status pośrednika finansowego. W 2023 r oczekiwane jest ich rozpatrzenie i podpisanie umów, a także pierwsze wdrożenia rynkowe. KPK poinformował również, że portal KPK www.InstrumentyFinansoweUE.gov.pl śledziło w tym roku prawie 40 tys. użytkowników. Podkreślono także, że od września 2022 r. KPK obchodzi 15-lecie powstania i podziękowano uczestnikom spotkania za zaufanie i wieloletnią współpracę z KPK.

KPK omówił także instrumenty gwarancyjne Programu InvestEU i zachęcał banki do udziału w tym programie. Podkreślono że w 2022 r. jest to jedyny nowy program unijny już realnie dostępny dla banków. Program umożliwia sięgnięcie do tańszych instrumentów zabezpieczających wierzyciela, zmniejszających wymogi kapitałowe banku, wdrożenie gwarancji na zasadzie pełnej delegacji oraz obniżenie wymogów zakazu koncentracji branżowej. Gwarancje InvestEU są także bardzo korzystne dla klientów instytucji finansowych, a te ostatnie są monitorowane w ramach tych produktów przez Komisję Europejską w zakresie realnego udostępnienia korzyści.

Na końcu zaproszono banki do współpracy w nowym roku. Już w styczniu 2023 r. odbędzie się np. spotkanie nt. możliwości łączenia instrumentów finansowych InvestEU z innymi instrumentami zwrotnymi. O przygotowanie takiego opracowania i spotkania apelował do KPK rynek w 2022 r. Bardzo ważnym zadaniem KPK w 2023 r. będzie wsparcie rynku i przedsiębiorców w dostępie do ostatnich środków z programów tzw. starego portfela.

Informację na temat aktualnej sytuacji na rynku instrumentów gwarancyjnych BGK oraz planowanych na nadchodzący rok działań przedstawił Mateusz Olszak, Dyrektor Departamentu BGK ds. Gwarancji i Poręczeń oraz Piotr Natkański, Dyrektor Biura ds. Rozwoju oferty
w Departamencie BGK ds. Gwarancji i Poręczeń.

BGK poinformował, że od początku funkcjonowania aktualnego rządowego programu wsparcia przedsiębiorców za pomocą gwarancji BGK udzielono ich ponad 605 tys. o wartości ponad 208 mld złotych, co pozwoliło wygenerować akcję kredytową o wartości ponad 313 mld zł. Na warunkach specjalnych (antykryzysowych) od marca 2020 r. do listopada 2022 r. udzielono prawie 250 tys. gwarancji dzięki którym wygenerowano akcję kredytową o wartości ponad 177 mld zł.


BGK przedstawił także zmiany w ofercie gwarancyjnej od 2023 r. Wśród planowanych instrumentów gwarancyjnych szczegółowo omówiono także projektowany instrumentów BGK w ramach Programu InvestEU. BGK planuje tu udzielanie MŚP kredytów obrotowych i inwestycyjnych. BGK ubiega się tu o status Narodowego Pośrednika Finansowego i poszukuje partnerów bankowych w roli Sub-Pośredników Finansowych. Byłaby to niejako kontynuacja misji BGK podjętej kilka lat temu w ramach programu COSME. Oferta BGK spotkała się z dużym zainteresowaniem banków. W przygotowaniu projektu BGK wspiera KPK ds. Instrumentów Finansowych Programów UE.

Specjalne świąteczno-noworoczne przesłanie do zebranych wygłosił Prezes Związku Banków Polskich, Krzysztof Pietraszkiewicz.

Podczas spotkania uhonorowano także dwóch wybitnych ekonomistów specjalnymi wyróżnieniami. Pan dr Marek Niedużak, Podsekretarz Stanu w latach 2019-2021, odpowiedzialny m.in. za prace nad pakietami antykryzysowymi w czasie pandemii, obecnie wiceprezes Pekao Investment SA- otrzymał podziękowanie KPK i Dyplom Biznes Protektora 2022- za wsparcie systemowe instytucji finansowych w walce z negatywnymi ekonomicznymi skutkami pandemii u przedsiębiorców.

Pan Prof. Konrad Trzonkowski, wieloletni praktyk bankowy, ostatnio Dyrektor Zarządzający w Agencji Rozwoju Przemysłu SA, autor pierwszego instrumentu pożyczkowego objętego gwarancją EBI z Pan-Europejskiego Funduszu Gwarancyjnego, otrzymał podziękowanie Związku Banków Polskich i KPK i pamiątkowy numizmat za zaangażowanie i rozwój instrumentów finansowych w czasie kryzysu.

Spotkanie zakończyło się życzeniami świątecznymi i wspólnym obiadem networkingowym.

W Polsce w systemie poręczeniowo-gwarancyjnym pracuje prawie czterysta banków, przedsiębiorstw leasingowych, faktoringowych oraz funduszy poręczeń kredytowych. Według szacunków ZBP zatrudniają one w tym zakresie prawie dwa tysiące pracowników. Efektem pracy tych osób jest nie tylko dodatni wynik biznesowy ich pracodawców, ale i ponad 600 tys. zadowolonych, obsłużonych klientów-przedsiębiorców, a w tym wiele uratowanych lub utworzonych miejsc pracy, szczególnie w czasie pandemii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X