Luxembourg Private Equity Networking Cocktail in Warsaw

Krajowy Punkt Kontaktowy uczestniczył w spotkaniu jako stały partner Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych we wspieraniu rozwoju rynku venture capital w Polsce z wykorzystaniem instrumentów finansowych z programów UE centralnie zarządzanych przez Komisję Europejską, w tym poprzez Grupę EBI z Luksemburga.

Wydarzenie współorganizowane przez Luxembourg Private Equity & Venture Capital Association, Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych oraz Izbę Gospodarczą Alternatywnych Spółek Inwestycyjnych odbyło się 26 stycznia 2023 r. w Warszawie.

Podczas spotkania przedstawiciele polskiego rynku VC/PE oraz  przedstawiciele kancelarii prawnych i firm doradczych z Luksemburga wspólnie rozmawiali o tym, jak założyć fundusz VC w Luksemburgu wykorzystując określoną strukturę oraz zwracając szczególną uwagę na aspekty prawne i podatkowe.

To jaką strukturę funduszu VC wybrać i w którym z krajów decyduje szereg czynników wynikający m. in. ze strategii inwestycyjnej, wielkości docelowej funduszu czy z planów pozyskiwania inwestorów na rynkach międzynarodowych. Ma to ogromne przełożenie an aspekty podatkowe i koszt utrzymania takiej struktury. I dla przykładu luksemburski sektor funduszy inwestycyjnych jest światowym liderem w zakresie transgranicznej dystrybucji funduszy. Struktury inwestycyjne z siedzibą w Luksemburgu są dystrybuowane w ponad 70 krajach na całym świecie. Wiele funduszy luksemburskich dzięki paszportowi europejskiemu, może zostać wprowadzonych do obrotu wśród inwestorów w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG), po przeprowadzeniu prostej procedury notyfikacji. EFI zaś często pełni rolę inwestora w takich funduszach i biorąc pod uwagę fundusze zarządzane przez polskie zespoły zainwestował do tej pory zarówno w struktury luksemburskie, holenderskie i w polską ASI.

Następnie została omówiona rola zewnętrznych Zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Na koniec części oficjalnej przedstawiciele funduszy VC oraz Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego udzielili praktycznych wskazówek i wskazali najlepsze praktyki przy zakładaniu i zarządzaniu strukturą opartą na prawie luksemburskim oraz możliwościach uzyskania wsparcia kapitałowego z UE. Spotkanie zakończyło się sesją networkingową, która umożliwiła nawiązanie wielu interesujących kontaktów ze środowiska VC.

Przedstawiciele KPK konsultowali m.in. założenia planowanego przez KPK na marzec seminarium dla krajowego rynku PE/VC dot. możliwości pozyskania wsparcia kapitałowego i doradczego przez polskich inwestorów w ramach najnowszych programów UE.

Kontakt w KPK ws. wsparcia VC z programów UE: Marek.Ulman@kpkUE.gov.pl

Dodaj komentarz

X