Gospodarcze Otwarcie Roku i medal za wspieranie przez KPK śląskich przedsiębiorców

30 stycznia w Chorzowie odbyło się spotkanie przedstawicieli środowiska przedsiębiorców, samorządu, polityki i nauki, którzy rozmawiali o planach biznesowych oraz rozwojowych, a także kierunkach działania dla firm na 2023 rok. Wydarzenie zorganizowała Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach.

Rok 2023 zapowiada się jako czas ogromnych wyzwań, w trakcie którego przedsiębiorcy będą musieli zweryfikować swoje strategie i plany. Wysoka inflacja, wzrost kosztów energii i gazu, znaczące podwyżki płacy minimalnej i składek ZUS, dostęp do kredytu oraz wiele zmian prawnych ważnych z punktu widzenia przedsiębiorców – to tylko niektóre z problemów omówionych podczas styczniowego wydarzenia. W konferencji wzięli także udział Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, władze regionalne oraz przedstawiciele Związku Banków Polskich i KPK ds. Instrumentów Finansowych Programów UE.

Spotkanie było także okazją do uhonorowania osób i instytucji aktywnie działających na rzecz rozwoju przedsiębiorczości. Medale z okazji 30-lecia Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach otrzymali przedsiębiorcy, przedstawiciele samorządu terytorialnego, świata nauki, mediów i organizacji wspierających. Wśród nich medalami wyróżniono Arkadiusza Lewickiego, Dyrektora Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE.

Dodaj komentarz

X