Bank BNP Paribas sfinansuje więcej rozwoju efektywności energetycznej

Grupa EBI i Bank BNP Paribas poszerzają swoją współpracę i oferują wsparcie dla projektów związanych z efektywnością energetyczną w Polsce. EBI udzielił Bankowi BNP Paribas kredytu w wysokości do 100 mln euro na finansowanie projektów zielonej energii. 12 kwietnia 2023 r. została podpisana także kolejna umowa gwarancyjną dla portfela o wysokości 115 mln euro w ramach instrumentu finansowania prywatnego na rzecz efektywności energetycznej (Program LIFE /PF4EE/), która wyszła ze wspólnej inicjatywy Komisji Europejskiej i EBI. Odbiorcami finansowania będą polscy właściciele domów, mikrogospodarstwa rolne oraz wspólnoty mieszkaniowe.

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) i Bank BNP Paribas (należący do Grupy BNP Paribas) podpisały umowę na kwotę do 100 mln EUR w celu wsparcia projektów w dziedzinie efektywności energetycznej w Polsce. Bank BNP Paribas jest wieloletnim partnerem EBI, który z powodzeniem zrealizował wiele operacji. Pozyskane finansowanie wzmocni pozycję Bank BNP Paribas jako lidera w udzielaniu kredytów na rzecz efektywności energetycznej i zielonej energii na polskim rynku. Kredyty będą dostępne dla osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych, stowarzyszeń właścicieli domów i innych uprawnionych stron realizujących projekty w dziedzinie efektywności energetycznej. Jednocześnie, mając na celu dalsze promowanie i wspieranie efektywności energetycznej w Polsce, EBI i Bank BNP Paribas podpisały umowę gwarancyjną dla portfela o wartości 115 mln EUR w ramach instrumentu PF4EE – wspólnej inicjatywy Komisji Europejskiej i EBI wspierającej transformację w kierunku efektywności energetycznej w Europie. Jest to już druga umowa Banku BNP Paribas w ramach inicjatywy PF4EE, przy czym pierwsza z nich została już w pełni zrealizowana i zapewniła wsparcie ponad 24 tys. beneficjentów końcowych na łączną kwotę inwestycji wynoszącą 180 mln EUR (860 mln PLN). Pozwala to wytwarzać 117 600 MWh energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych i oszczędzać 33 300 MWh energii rocznie, co z kolei przekłada się na roczną redukcję emisji CO2 o 96 tys. ton. Jeżeli chodzi o drugą umowę, to od momentu jej uruchomienia w sierpniu 2022 roku Bank BNP Paribas zapewnił wsparcie kolejnym 5,5 tys. beneficjentów końcowych na łączną kwotę inwestycji wynoszącą 53,5 mln EUR (251 mln PLN). Pozwala to wytwarzać 35 500 MWh energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych i oszczędzać 8 500 MWh energii rocznie, co przekłada się na roczną redukcję emisji CO2 o 28 tys. ton. Łącznie w ramach obu umów do końca 2022 r. Bank BNP Paribas wspólnie z EBI zapewnił wsparcie ponad 30 tys. beneficjentów końcowych na łączną kwotę inwestycji wynoszącą 236 mln EUR (1,1 mld PLN).

Bank BNP Paribas (oraz jego leasingowa spółka zależna) otrzyma wsparcie doradcze z EBI” Green Gateway” w ramach operacji finansowania projektów związanych z efektywnością energetyczną.

„Green Gateway” to program EBI, który ma na celu pomóc bankom w budowaniu zdolności do oceny i inicjowania projektów związanych z ochroną środowiska i efektywnością energetyczną. W Ramach Programu banki otrzymają wsparcie doradcze i szkolenia aby lepiej zrozumieć i oceniać ryzyka związane z inwestycjami związanymi z energią i środowiskiem oraz aby pomóc w opracowywaniu projektów i ofert finansowych dla klientów, którzy chcą inwestować w zielone projekty. Działania te mają na celu przyspieszenie przejścia na bardziej zrównoważoną i niskoemisyjną gospodarkę , a także pomóc bankom w budowaniu ich zdolności do oferowania produktów finansowych.

Komisarz ds. energii Kadri Simson powiedziała: „Efektywność energetyczna ma kluczowe znaczenie dla zielonej transformacji UE i zwiększenia naszej niezależności energetycznej. Dla przykładu: nasz pakiet Fit for 55 obniżyłby całkowite europejskie zużycie gazu o 30% do 2030 r. Ponad jedna trzecia pochodziłaby z osiągnięcia celu w zakresie efektywności energetycznej uzgodnionego w ramach niedawno zmienionej dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej. Cieszę się, że EBI nieustannie angażuje się we wspieranie naszych wspólnych wysiłków na rzecz osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. Poprawa efektywności energetycznej nie tylko przynosi korzyści naszym obywatelom i przedsiębiorstwom, ale także ułatwi dalsze inwestycje w UE”.
Wiceprezes EBI prof. Teresa Czerwińska powiedziała: „EBI z dumą zacieśnia współpracę z Bankiem BNP Paribas – jednym z liderów zielonego finansowania w Polsce. Zielona transformacja wymaga zdecydowanych działań już teraz, gdyż okres do 2030 roku będzie decydujący dla rozwiązania problemu kryzysu klimatycznego i ekologicznego na naszej planecie. EBI jest zdeterminowany, by wspierać transformację energetyczną w Polsce i w Europie, ponieważ jest ona kluczowym czynnikiem sukcesu w dziedzinie przeciwdziałania zmianom klimatu”.

Jarosław Rot, Dyrektor Wykonawczy Obszaru Zrównoważonego Rozwoju, Chief Sustainability Officer w Banku BNP Paribas powiedział: „Jesteśmy dumni, że dzięki współpracy z Komisją Europejską i Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, po dwóch latach udanego wdrożenia, możemy nadal korzystać z instrumentu PF4EE i realnie zwiększyć wsparcie naszych Klientów w transformacji energetycznej. Inwestycje w odnawialne źródła energii i transformację energetyczną budynków są kluczowym zobowiązaniem naszej strategii biznesowej GObeyond 2022-2025, odpowiedzią banku na wyzwania obecnego kryzysu energetycznego i pilną potrzebę uniezależnienia się od innych źródeł energii. Dwa lata temu, kiedy zaczynaliśmy pracę nad tym projektem przy dużym wsparciu Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych UE przy Związku Banków Polskich, nie spodziewaliśmy się tak szybkich efektów – że będziemy przedłużać i uzupełniać gwarancję połączoną z dodatkowym zastrzykiem środków z EBI w 100% na zielone finansowanie”.

PF4EE to jeden z instrumentów Programu LIFE. PF4EE zarządzany jest przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI). W ramach tego instrumentu zapewnia się środki UE na zabezpieczenia kredytowe (gwarancje portfelowe), pożyczki oraz wsparcie doradcze. EBI wraz z partnerami ma wygenerować w tym zakresie minimum 480 mln euro długoterminowego finansowania. W ramach instrumentu PF4EE banki komercyjne uzyskują ochronę przed ryzykiem kredytowym, wsparcie eksperckie w ocenie i realizacji inwestycji w dziedzinie efektywności energetycznej oraz dostęp do specjalnej linii finansowej z EBI, zapewniającej lepsze warunki finansowania.

Misją Krajowego Punktu Kontaktowego jest wspieranie polskich instytucji finansowych w dostępie do programów ramowych UE na rzecz ich klientów. Również w tym projekcie Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE (działającego pod egidą Ministra Rozwoju, PARP i Związku Banków Polskich) odgrywał taką rolę.

Więcej o instrumencie na polskim rynku na media.bnpparibas.pl 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X