O instrumentach finansowych UE z prezesami branży leasingowej

29-30 marca 2023 r. w Serocku odbył się zjazd branży leasingowej. Organizatorem spotkania był Związek Polskiego Leasingu (ZPL). W spotkaniu uczestniczył także Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE.

Związek Polskiego Leasingu (ZPL) zrzesza 32 firm leasingowych oraz Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów. Członkowie ZPL generują ponad 90% obrotów rynku leasingu w Polsce. ZPL jest także członkiem Leaseurope – organizacji zrzeszającej 46 związków z 34 krajów Europy.

W 2022 roku firmy leasingowe w Polsce udzieliły przedsiębiorcom łącznego finansowania w wysokości ponad 88 mld zł. W obszarze finansowania ruchomości utrzymuje się przewaga salda umów leasingowych nad saldem kredytów inwestycyjnych udzielonych firmom przez banki. Prognoza ZPL na rok 2023 zakłada 8-9% wzrostu.

Źródło danych: ZPL

Łącznie mikro i małe firmy (o obrotach do 20 mln zł)- stanowią prawie 70% klientów branży leasingowej. Całkowita wartość aktywnego portfela wyniosła na koniec 2022 r 176,5 mld zł. W 2022 r. przedsiębiorstwa leasingowe w większości obsługiwały transakcje leasingowe (76,9 mld zł), a znacznie rzadziej pożyczki (11,2 mld).

W tym w roku 2022 r. narodowi pośrednicy finansowi programów COSME i Pan-Europejskiego Funduszu Gwarancyjnego(EFG) udzielili 2,2 mld zł leasingu i pożyczek leasingowych ponad 10 tysiącom polskich przedsiębiorców.

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE współpracuje z ZPL od ponad 10 lat, na bieżąco informując i szkoląc we współpracy ze Związkiem uczestników rynku leasingowego w Polsce. W dużej mierze dzięki tej współpracy polscy Narodowi Pośrednicy Finansowi reprezentujący tę branżę należą do najlepszych w Europie.

Podczas zjazdu odbyło się Walne Zgromadzenie ZPL, ale zostało ono poprzedzone 29 marca spotkaniami i rozmowami z partnerami okołoleasingowymi- m.in. ZBP, BIK SA, KPK IF PUE. Podczas tego spotkania dyrektor KPK otrzymał od Prezes Związku Polskiego Leasingi Moniki Constant oraz Przewodniczącego Rady ZPL i Prezesa PKO Leasing Pawła Pacha publiczne podziękowania za wspieranie rynku leasingowego w dostępie do instrumentów finansowych UE. Przedstawiciel KPK podziękował zebranym oraz zachęcił do udziału w najnowszych konkursach na pośredników finansowych UE w ramach programu InvestEU. Spotkanie było wspaniała okazją do licznych bezpośrednich rozmów KPK z praktykami rynkowymi i umawiania dalszej indywidualnej współpracy z zainteresowanymi instytucjami.

Kontakt w KPK ws. wsparcia leasingodawców z programów UE: Jarosław Kała, Koordynator ds. Obszaru Rynku Dłużnego, Jaroslaw.Kala@kpkUE.gov.pl , tel. +48 603 583 344.

Dodaj komentarz

X