BGK zaprasza banki do InvestEU!

 

Od 29 lutego do 13 marca br. BGK będzie przyjmował wnioski banków o limity gwarancji InvestEU.

Zainteresowane banki proszone są o zapoznanie się z informacjami na stronach internetowych bgk.pl

W razie potrzeby wsparcia prosimy o kontakt: kpk@kpkUE.gov.pl , tel. 607 929 391

 


 

Program InvestEU ma na celu uzupełnienie luki inwestycyjnej i poprawę poziomu inwestycji dzięki zapewnieniu gwarancji UE na akcję kredytową prowadzoną przez Grupę Europejskiego Banku Inwestycyjnego, krajowe banki rozwoju oraz inne instytucje finansowe. Zapewnienie gwarancji UE ma zmobilizować przede wszystkim prywatne, ale również publiczne, środki na inwestycje o strategicznym znaczeniu dla unijnej gospodarki. Jednym z filarów Programu InvestEU jest Fundusz InvestEU, czyli oparty o gwarancję Unii Europejskiej fundusz oferujący wsparcie zwrotne na realizację inwestycji o strategicznym znaczeniu dla gospodarki i podwyższonym profilu ryzyka.

Gwarancje InvestEU będą zabezpieczać kredyty wchodzące w skład portfela kredytowego obejmującego kredyty obrotowe i inwestycyjne, zaciągane w bankach komercyjnych i spółdzielczych. BGK, jako krajowy bank rozwoju, w ramach współpracy z EFI będzie miał możliwość udzielania gwarancji z regwarancją EFI w ramach dwóch segmentów: MŚP oraz Mikrofinansowanie i finansowanie podmiotów ekonomii społecznej.

W ramach segmentu „MŚP”, podmioty należące do kategorii MŚP będą mogły skorzystać z gwarancji, dla której założono następujące podstawowe parametry: – zakres gwarancji do 80% kwoty kredytu, – maksymalna kwota gwarancji: 1,6 mln EUR, – zakres regwarancji: nie mniej niż 50% i nie więcej niż 80% gwarancji (w zależności od regionu, w którym znajduje się siedziba kredytobiorcy).

W ramach segmentu „Mikrofinansowanie i finansowanie podmiotów ekonomii społecznej”- mikroprzedsiębiorcy, w tym podmioty typu start-up będą mogli skorzystać z gwarancji, dla której założono następujące podstawowe parametry:- zakres gwarancji do 80% kwoty kredytu, – maksymalna kwota gwarancji: 40 000,00 EUR, – zakres regwarancji: 80% gwarancji.

EFI partycypuje w ryzyku zgodnie z poziomem regwarancji, bowiem BGK, w przypadku wypłaty z gwarancji, otrzymuje środki z regwarancji EFI. Regwarancja EFI jest udzielona do wysokości ustalonego poziomu limitu na ryzyko, przy czym przyjęty poziom limitu na ryzyko (10%) jest na tyle wysoki, że prawdopodobieństwo jego przekroczenia jest bardzo niskie, szczególnie biorąc pod uwagę stosowane przez BGK procedury zarządzania ryzykiem gwarancyjnym oraz obecną szkodowość w ramach programów gwarancyjnych. Poza tym BGK pokryje koszty ww. programu gwarancyjnego ze środków Krajowego Funduszu Gwarancyjnego (KFG).

Gwarancja InvestEU została oparta na wzorze i doświadczeniach z bazowego poprzednika programowego InvestEU, jakim był w dużej mierze Program COSME na lata 2014-2020. W ramach COSME z BGK w latach 2017-2022 współpracowało z BGK ponad 180 banków komercyjnych i spółdzielczych, zaś we wszystkich ocenach programowych gwarancja COSME była oceniana najwyżej pośród porównywalnych programów gwarancyjnych, zarówno przez banki jak i klientów. Banki w oparciu o to zabezpieczenie udzieliły w sektorze polskim MŚP ponad 8 mld zł kredytu.

Dodaj komentarz

X