Łatwiejszy dostęp do finansowania InnovFin

KPK ds. Instrumentów Finansowych informuje, że Europejski Fundusz Inwestycyjny ułatwił dostępność preferencyjnego finansowania dla innowacyjnych przedsiębiorstw w ramach InnovFin SMEG – instrumentu finansowego programu Horyzont 2020 na lata 2014-2020. Ułatwienia dotyczą zarówno kryteriów kwalifikowalności – tzn. warunków, jakie muszą spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o finansowanie – jak i zasad udziału instytucji finansowych, zainteresowanych udzielaniem preferencyjnego finansowania z gwarancją EFI.

W ramach InnovFin SME Guarantee, Europejski Fundusz Inwestycyjny oferuje gwarancje portfelowe dla instytucji finansowych, oferujących finansowanie zwrotne dla innowacyjnych przedsiębiorców. Dzięki gwarancji, finansowanie jest dostępne na lepszych warunkach: np. taniej, z mniejszymi wymaganiami dotyczącymi zabezpieczeń, lub też na bardziej ryzykowne projekty. Przedsiębiorca planujący skorzystanie z oferty musi spełnić przynajmniej jedno z tzw. kryteriów innowacyjności, na przykład wykazując wydatki na działalność badawczo-rozwojową.

Więcej o instrumentach InnovFin
Aktualna oferta preferencyjnego finansowania dla przedsiębiorców

W celu zwiększenia dostępności instrumentu, Europejski Fundusz Inwestycyjny rozszerzył kryteria kwalifikowalności dla przedsiębiorców zainteresowanych finansowaniem z gwarancją InnovFin. Najważniejsza zmiana dotyczy dopuszczenia do finansowania przedsiębiorców wdrażających innowacje (wcześniej w ramach tego kryterium wymagane było wytwarzanie lub rozwój innowacyjnych produktów, procesów lub usług). Umożliwiono także skorzystanie z finansowania na podstawie stosowania innowacyjnych metod produkcji, dostaw, lub innowacyjnych modeli biznesowych. Wprowadzono również kwalifikację na podstawie statusu „innowacyjnego przedsiębiorstwa”, nadanego przez instytucje europejskie bądź krajowe. Pomniejsze zmiany obejmują m.in. rezygnację z wymogu zatwierdzania sprawozdań finansowych przez audytorów.

Lista kryteriów innowacyjności oraz porównanie zmian

Ułatwienia w dostępie do instrumentu dotyczą również instytucji zainteresowanych rolą Narodowych Pośredników Finansowych. Według informacji uzyskanych przez KPK ds. Instrumentów Finansowych, Europejski Fundusz Inwestycyjny jest gotów akceptować wnioski dotyczące portfeli finansowania o mniejszej wartości, niż w pierwszych latach funkcjonowania instrumentu. Pozwala to na ubieganie się o gwarancję przez mniejsze instytucje finansowe, bądź też planujące wykorzystanie gwarancji InnovFin jako instrumentu uzupełniającego gwarancję dla finansowania MŚP w ramach programu COSME.

Szczegółowych informacje są dostępne w KPK ds. Instrumentów Finansowych: dane kontaktowe.

Dodaj komentarz

X