Unikatowa transakcja na polskim rynku VC w ramach programu Horyzont 2020 i Planu Inwestycyjnego dla Europy

 

EFI zainwestuje 15 mln euro w proinnowacyjny fundusz VC

28 listopada 2017 r. to dzień ogłoszenia najnowszej polskiej umowy w ramach instrumentów kapitałowych programów Unii Europejskiej. Zawarcie umowy pomiędzy Europejskim Funduszem Inwestycyjnym (EFI), a funduszem Market One Capital to kolejny krok w budowaniu segmentu funduszy VC inwestujących na wczesnych etapach w innowacyjne spółki.

Europejski Fundusz Inwestycyjny zainwestuje w kolejny polski fundusz venture capital – Market One Capital (MOC). Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI), ogłosił swoją kolejną, drugą jak do tej pory, inwestycję w fundusz venture capital w Polsce w ramach największego europejskiego programu ramowego „HORYZONT 2020”. Z jego środków pochodzić będzie połowa kapitału funduszu Market One Capital (MOC). Drugą część zainwestują znani przedsiębiorcy, business angels i doświadczeni inwestorzy. Fundusz VC MOC planuje ulokować około 150 mln zł w startupy technologiczne w Polsce i w innych krajach europejskich, głównie z kategorii marketplace i SaaS.

Od lewej: Marcin Zabielski, Marcin Kurek, Jakub Ślusarczyk – Partnerzy Zarządzający, Fundusz Market One Capital MOC

„Jesteśmy wdzięczni za zaufanie jakim obdarzyła nas tak prestiżowa instytucja jaką jest Europejski Fund usz Inwestycyjny. Dzięki naszym inwestorom powstanie prawdziwy ‘tech dream team’. To bardzo ważne, aby współpracować z ludźmi, z którymi dzielisz te same wartości i od których możesz się wiele nauczyć” – mówi Marcin Kurek, partner w MOC.

W fundusz postanowiły zainwestować m.in. najbardziej znane postacie polskiej sceny startupowej i Venture Capital, między innymi Przemek Gacek i Maciej Noga (założyciele Pracuj.pl), Mariusz Gralewski (założyciel Znanylekarz / Docplanner), Marcin Grzymkowski (założyciel Eobuwie.pl), Paweł Chodaczek (Adpilot, Cloud Technologies, RTB House) oraz Tomasz Kraus i Łukasz Haluch (założyciele Brainly.com). Oprócz przedsiębiorców, którzy stworzyli jedne z najbardziej znanych polskich startupów, w MOC zaangażują kapitał także doświadczeni inwestorzy i fundusze VC z Polski i Europy: Paweł Chudziński (partner w Point Nine Capital), Enern Investments, RTA Ventures oraz Xevin Investments.

„Naszym celem jest inwestować w to, na czym najlepiej się znamy i uważamy, że jest najbardziej przyszłościowe, czyli ‘SaaS based Marketplaces’. Projekty biznesowe w tym modelu mają olbrzymi potencjał. Obecnie wiele branż się zmienia, digitalizuje i potrzebuje dobrze pomyślanych, innowacyjnych rozwiązań, „kojarzących” dostawców usług i produktów z tymi, którzy ich poszukują. Chcemy finansować najlepsze projekty w tej kategorii.” – dodaje Marcin Zabielski, partner w MOC.

Patric Gresko, Dyrektor ds. Venture Capital, Europejski Fundusz Inwestycyjny

“Nasze zaangażowanie w ramach InnovFin EFSI w Market One Capital to druga inwestycja EFI w venture capital w Polsce i jedna z najbardziej obiecujących propozycji funduszy, które EFI przeanalizował w kraju. Mamy nadzieję, że wsparcie EFI dla Market One Capital będzie silnym sygnałem, że polski rynek venture capital dojrzewa i dogania inne regiony Europy. “- wskazał Patric Gresko, Dyrektor ds. Venture Capital w Europejskim Funduszu Inwestycyjnym.

Andżelika Możdżanowska, Pełnomocnik Rządu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju

„Innowacyjne przedsiębiorstwa na wczesnych etapach rozwoju dotykają liczne trudności w dostępie do finansowania projektów np. ze względu na brak historii kredytowej czy ponadprzeciętne ryzyko komercjalizacji. Kolejna umowa Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego z polskim funduszem VC w ramach Planu Inwestycyjnego dla Europy pozwoli na wsparcie małych i średnich przedsiębiorców, przez zapewnienie im dostępu do finansowania inwestycji podwyższonego ryzyka, niezbędnego do budowania istotnych przewag rynkowych” – powiedziała Andżelika Możdżanowska, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pełnomocnik Rządu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

dr Piotr Dardziński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego

„Unijny program „Horyzont 2020” ma za zadanie poprawę konkurencyjności Europy, poprzez wzrost innowacyjności i zachęcenie sektora prywatnego do zwiększenia wydatków na działalność badawczo-rozwojową i innowacje. Nowa umowa EFI z funduszem Market One Place udowadnia, że prężna i kreatywna gospodarka Polski oferuje wiele interesujących możliwości inwestycyjnych związanych z innowacyjnymi technologiami” – zaznaczył dr Piotr Dardziński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Arkadiusz Lewicki, Dyrektor, Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE

„Nowa polska umowa świadczy o sukcesie funduszu Market One Capital. Kolejny polski zespół zarządzający dowiódł, że stanowimy realną i skuteczną konkurencję dla zachodnioeuropejskich funduszy w walce o wsparcie dla biznesu z programów ramowych UE” – dodaje Arkadiusz Lewicki, Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE.

Uczestnicy konferencji prasowej

InnovFin – finansowanie UE dla innowatorów

InnovFin Equity jest częścią InnovFin – nowej generacji unijnych instrumentów finansowych i doradczych, uruchomionych w ramach programu Horyzont 2020 w celu ułatwienia dostępu do finansowania dla innowacyjnych przedsiębiorstw. „InnovFin – finansowanie UE dla innowatorów” umożliwi wsparcie w wysokości ok. 50 mld euro dla inwestycji w działalność badawczo-innowacyjną w Europie. Na InnovFin Equity składa się szereg instrumentów kapitałowych dla przedsiębiorstw we wczesnych fazach rozwoju, oferowanych we współpracy z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym. Celem produktu jest poprawa dostępu do kapitału wysokiego ryzyka dla przedsiębiorstw we wczesnych fazach rozwoju, angażujących się w działalność badawczo-innowacyjną, przede wszystkim przez wspieranie funduszy kapitałowych inwestujących w poszczególne przedsiębiorstwa.

Plan Inwestycyjny dla Europy

Plan Inwestycyjny dla Europy, tzw. „Plan Junckera”, to priorytetowe przedsięwzięcie Komisji Europejskiej. Jego celem jest zwiększenie poziomu inwestycji, przyśpieszenie wzrostu gospodarczego i wzrost zatrudnienia. Będzie to osiągnięte przez lepsze wykorzystanie zasobów finansowych, usuwanie barier inwestycyjnych i zapewnienie pomocy technicznej dla projektów inwestycyjnych. Głównym filarem Planu Inwestycyjnego jest Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych., którego celem jest uruchomienie inwestycji o wartości 315 mld EUR.

Market One Capital (MOC)

Market One Capital (MOC) jest funduszem venture capital. Ludzie, którzy go tworzą są obecni w branży technologicznej od lat. Zarządzają nim cztery osoby rozwijające do tej pory dwa znane w Polsce fundusze: Protos VC (Marcin Kurek, Jakub Ślusarczyk, Michał Skrzyński) i Hedgehog Fund (Marcin Zabielski). Market One Capital inwestuje w spółki z Polski i Europy (głównie Hiszpania, Włochy, Rumunia, Ukraina). Fundusz skupia się na dwóch głównych kategoriach – przede wszystkim Marketplace (Saas based) oraz Software. Jego działalność koordynowana jest z dwóch biur: w Warszawie i Barcelonie.
Więcej informacji: http://marketonecapital.com

Europejski Fundusz Inwestycyjny

Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) jest częścią grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Jego misją jest poprawa dostępu do finansowania dla europejskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. EFI opracowuje i wdraża instrumenty kapitałowe, gwarancyjne i mikrofinansowe przeznaczone dla MŚP. Realizuje w ten sposób cele UE dotyczące wsparcia badań i innowacji, przedsiębiorczości, wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Informacje o roli EFI w procesach wdrażania Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych są dostępne pod adresem: http://www.eif.org/what_we_do/efsi/index.htm
Informacje o EFI: http://www.eif.org

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej

KPK ds. Instrumentów Finansowych Programów UE ułatwia przedsiębiorcom dostęp do preferencyjnego finansowania, oferowanemu dzięki wsparciu Unii Europejskiej. Wspiera także instytucje finansowe, zainteresowane udziałem w systemie wdrażania instrumentów finansowych programów UE. We współpracy z Grupą EBI, KPK oferuje informacje nt. instrumentów finansowych dla przedsiębiorców w ramach wszystkich programów UE, jest również częścią polskiego systemu wdrażania Planu Inwestycyjnego dla Europy. Więcej informacji o KPK: www.InstrumentyFinansoweUE.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X