Finansujemy MŚP! Programy i instrumenty finansowe UE w Polsce

organizatorzy

Finansujemy MŚP!
Programy i instrumenty finansowe UE w Polsce

Z A P R O S Z E N I E

Ministerstwo Rozwoju, Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej oraz Partnerzy zapraszają do udziału w konferencji dla przedsiębiorców pt. „Finansujemy MŚP! Programy i instrumenty finansowe UE w Polsce”, która odbędzie się w dn. 11-12 grudnia 2017 r. w Warszawie.

W trakcie konferencji poznają Państwo aktualną, kompleksową ofertę wsparcia polskich przedsiębiorców na każdym etapie rozwoju firmy – w ramach dostępnych narzędzi programów publicznych, w tym współfinansowanych bezpośrednio przez Unię Europejską. W trakcie konferencji będzie także możliwość indywidualnych konsultacji z ekspertami z instytucji udzielających wsparcia mikro, małym i średnim przedsiębiorcom.

 

Program wydarzenia w formacie PDF

 

 

Wydarzenie organizowane w ramach Programu Wieloletniego „Udział Polski w programie na rzecz konkurencyjności
przedsiębiorstw oraz MŚP oraz w instrumentach finansowych programów UE wspierających konkurencyjność
przedsiębiorstw w latach 2015-2021”, realizowanego przez Ministerstwo Rozwoju.

Dodaj komentarz

X