Najnowsza polska umowa na Instrumenty Finansowe UE dla Start Up i Mikro podpisana

11 grudnia 2017 r. w siedzibie KPK ds. Instrumentów Finansowych Programów UE podpisano najnowszą polską umowę gwarancji w ramach Programu na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych („EaSI”) na lata 2014-2020. Dzięki gwarancji portfelowej udzielonej przez Europejski Fundusz Inwestycyjny, Bank Pekao SA uruchomi specjalną ofertę dla mikroprzedsiębiorców o krótkim (do dwóch lat) okresie działalności. Oferta obejmie kredyty inwestycyjne do kwoty 100 tys. zł oraz na kredyty w rachunku bieżącym do 20 tys. zł. Preferencyjne finansowanie będzie dostępne przez 5 lat lub do wyczerpania zakontraktowanego portfela (łącznie 60 mln zł). Dzięki wsparciu UE w ramach programu EaSI, kredyty zostaną objęte bezpłatną, 80% gwarancją.

– Dzięki umowie z EFI, otwiera się w Banku Pekao S.A. zupełnie nowa jakościowo era w finansowaniu dla startupów. Teraz, młode firmy, które nie zdążyły jeszcze zbudować kapitałów, a jednocześnie potrzebują wsparcia w początkach działalności, mogą uzyskać kredyty, a o gwarancję zatroszczy się bank we współpracy z UE. Dla banku, to też ogromna korzyść, bo dzięki gwarancjom zmniejsza się ryzyko finansowania startupów i możemy otworzyć się na młode firmy – powiedział Tomasz Styczyński, Wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A.

Gwarancja dla mikrofinansowania programu „EaSI” to kolejny unijny instrument finansowy, we wdrażanie którego angażuje się Bank Pekao SA. Bank oferował wsparcie dla polskich przedsiębiorców m.in. w ramach programu CIP, 7 Programu Ramowego oraz aktualnego programu COSME. Od 2007 roku bank współpracuje z Krajowym Punktem Kontaktowym ds. Instrumentów Finansowych w zakresie pozyskiwania kolejnych instrumentów i wspierania polskich firm. Łącznie w efekcie udziału banku w poszczególnych programach, do ponad 13 tys. polskich MŚP trafiło ponad 2,6 mld zł. Aktualnie prowadzone są prace na rzecz pozyskania kolejnych środków europejskich dla klientów banku.

Uroczyste podpisanie najnowszej umowy Banku Pekao SA i EFI na instrumenty finansowe dla polskich mikrofirm i start up-ów (Program EaSI).
Inicjatorem Umowy był KPK IF UE. Zarząd Banku Pekao SA reprezentowali Wiceprezesi: Tomasz Styczyński, Marek Tomczuk, Marek Lusztyn.

Fot.: Najnowsza polska Umowa – podpisana! Od prawej: Wiceprezesi Banku Pekao SA: Marek Lusztyn – Prezes Pionu Ryzyka, Marek Tomczuk – Prezes Pionu Detalicznego (mikro firmy), Tomasz Styczyński – Prezes Pionu MŚP; Andżelika Możdżanowska, Wiceminister Rozwoju, Kinga Schlesinger, Wiceszefowa Komisji Europejskiej w Polsce, Arkadiusz Lewicki, Dyrektor KPK i Jakub Fulara, Dyrektor Biura ds. Programów Publicznych Banku Pekao SA.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X