Ranking na najlepszych pośredników finansowych UE w Polsce – rozstrzygnięty!

Ranking X-lecia Rynku Instrumentów Finansowych UE w Polsce

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej (dalej: KPK) rozstrzygnął Ranking X-lecia Rynku Instrumentów Finansowych UE w Polsce, na podstawie którego wyłonił laureatów w 10 kategoriach instytucjonalnych oraz zwycięzcę całości konkurencji. Kryterium kluczowym jakie przyjęła kapituła Rankingu były wyniki poszczególnych instytucji finansowych w zakresie pozyskania środków unijnych i ich dystrybucji wśród polskich przedsiębiorców. Zrankingowane kategorie to: banki komercyjne, banki publiczne, banki zrzeszające bankowość spółdzielczą, banki spółdzielcze, przedsiębiorstwa leasingowe, fundusze pożyczkowe, fundusze poręczeń kredytowych.

Przyznano także dwie nagrody specjalne: dla Integratora Rynku Pośredników Finansowych oraz dla Sieci aniołów biznesu, które korzystały sukcesem z tzw. pomocy technicznej dla rozwoju kompetencji polskiego rynku finansowego (a nie z instrumentów finansowych UE).

Ogłoszenie wyników poprzedziło wystąpienie Pełnomocnika Rządu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorców, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pani Andżeliki Możdżanowskiej, która pogratulowała sukcesu polskim czempionom w unijnych szrankach.

Wyniki Rankingu

Zwycięzcą Rankingu X-lecia został Bank Pekao SA, który w ciągu 10 lat wygenerował ponad 2,6 miliarda złotych preferencyjnego finansowania w ramach aż trzech programów ramowych UE dla ponad 13 tysięcy mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

Fot. Statuetkę z rąk Ministra Rozwoju i Dyrektora KPK odebrał Pan Tomasz Styczyński,
Wiceprezes Zarządu Banku Pekao SA, odpowiedzialny za pion MSP.

W kategorii „Banki publiczne” oraz „Integrator Rynku Pośredników Finansowych UE w Polsce” zwyciężył Bank Gospodarstwa Krajowego, który pozyskał w ramach programu COSME oraz Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych unijne gwarancje umożliwiające wygenerowanie prawie 2 mld. akcji kredytowej i zbudowanie sieci sprzedaży w postaci ponad 70 banków komercyjnych, zrzeszających i spółdzielczych. Należy dodać, że w Polsce operują w zakresie programów ramowych UE łącznie cztery publiczne banki rozwojowe (BGK, KfW, EBI i EFI). BGK jest liderem.

Fot. Statuetkę odebrał Pan Andrzej Szugajew, Dyrektor Zarządzający Banku Gospodarstwa Krajowego

W kategorii „Banki komercyjne” zwyciężył Bank Pekao SA, który skutecznie wywalczył na forum unijnym wsparcie dla polskich przedsiębiorców z aż trzech (a od grudnia br.: z czterech) programów ramowych UE, generując tym samym ponad 2,6 mld akcji kredytowej dla 13 tysięcy polskich firm. Z bankiem Pekao konkurowało kilkanaście innych banków komercyjnych, które uczestniczyły aktywnie w ciągu ostatnich lat w programach ramowych UE.

Fot. Statuetkę odebrał Pan Tomasz Styczyński, Wiceprezes Zarządu Banku Pekao SA

W kategorii „Banki spółdzielcze” zwyciężył Bank Spółdzielczy we Wschowie, który pośród ponad 60 banków spółdzielczych dystrybuujących preferencyjne kredyty z unijnym zabezpieczeniem, osiągnął najlepszy wynik sprzedażowy.

Fot. Statuetkę odebrał Pan Przemysław Szpurka, Dyrektor Banku Spółdzielczego we Wschowie.

W kategorii „Banki Zrzeszające Bankowość Spółdzielczą” za zaangażowanie i wsparcie banków spółdzielczych oraz za wyniki w dystrybucji preferencyjnego finansowania z unijnym wsparciem wygrała Spółdzielcza Grupa Bankowa (SGB).

Fot. Statuetkę odebrał Pan Piotr Piłat, Dyrektor ds. Relacji, SGB Banku SA.

W kategorii „Przedsiębiorstwa Leasingowe”– za najlepsze wyniki w dystrybucji preferencyjnego finansowania z unijnym wsparciem, w tym za jednoczesne sięgnięcie do dwóch programów ramowych UE aktualnej perspektywy finansowej, nagrodę otrzymał PKO Leasing SA. Lider PKO Leasing Pan Andrzej Krzemiński jest także jednym z najbardziej doświadczonych menadżerów na rynku finansowym w zakresie instrumentów finansowych UE. Kierując w swojej historii wieloma instytucjami finansowymi, pozyskiwał z sukcesem środki z łącznie aż pięciu programów ramowych UE oraz z wielu innych krajowych i zagranicznych źródeł wsparcia dla MŚP.

Fot. Statuetkę odebrał Pan Andrzej Krzemiński, Prezes PKO Leasing SA.

W kategorii „Fundusze Pożyczkowe”– za najlepsze wyniki w dystrybucji preferencyjnego finansowania z unijnym wsparciem, w tym za pozycje lidera w aż dwóch programach ramowych UE (Progress i EaSI) wyróżnienie otrzymał Fundusz Inicjatywa Mikro z Krakowa.

Fot. Statuetkę odebrał Pan Wojciech Zieliński, Dyrektor ds. Rozwoju, Funduszu Inicjatywa Mikro

W kategorii „Fundusze Poręczeń Kredytowych”– za najlepsze wyniki w dystrybucji preferencyjnego finansowania z unijnym wsparciem, w tym za udany udział w aż dwóch programach ramowych UE (MAP, CIP) oraz pozyskanie środków dla polskiego rynku w programie COSME- wyróżnienie otrzymał Fundusz POLFUND ze Szczecina. (Na prośbę laureata uroczyste wręczenie odbyło się podczas styczniowego specjalnego wydarzenia Funduszu).

Fot. Uroczyste wręczenie statuetki w Poznaniu, styczeń 2018r.

W kategorii „Fundusze Podwyższonego Ryzyka (VC)”- za pierwszą polską transakcję w zakresie programów ramowych UE oraz Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych nagrodę otrzymał fundusz Innovation Nest.

Fot. Statuetkę odebrała Pani Agnieszka Skala, Dyrektor w Funduszu Innovation Nest.

W kategorii specjalnej – dot. wsparcia miękkiego, tj. pozyskania i efektów pomocy technicznej z programów ramowych UE dla rozwoju polskiego rynku finansowego nagrodę otrzymała Fundacja Przedsiębiorczości Kobiet. Fundacja pozyskawszy wsparcie z programu „Horyzont 2020” rozwija kobiecą sieć aniołów biznesu oraz jeden z pierwszych polskich funduszy vc, zarządzany wyłącznie przez płeć żeńską.

Fot. Statuetkę odebrała Pani Katarzyna Wierzbowska, Prezes Fundacji Przedsiębiorczości Kobiet.

Fot. Wszyscy Laureaci Nagród X-lecia KPK i Rynku Instrumentów Finansowych UE w Polsce

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X