Konferencja Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych oraz instrumentów zarządzanych centralnie przez Komisję Europejską tj. HORYZONT 2020, COSME i instrumenty finansowe.

W dniu 5 kwietnia 2018 r. w siedzibie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju przy ul. Wspólnej 2/4 w sali im. Grażyny Gęsickiej odbyła się konferencja dotycząca działań realizowanych w ramach instrumentów zarządzanych centralnie przez Komisję Europejską tj. HORYZONT 2020, COSME i instrumenty finansowe organizowana przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE jako partner merytoryczny wydarzenia zaprezentował ofertę dostępnych w Polsce instrumentów finansowych programów UE w dyskusjach panelowych z udziałem przedstawicieli instytucji zaangażowanych w realizację programu COSME oraz instrumentów finansowych, KE oraz beneficjentów projektów. Ponadto przedsiębiorcy mieli możliwość indywidualnych konsultacji z ekspertami KPK na stoisku informacyjnym KPK nt. preferencyjnego finansowania dostępnego dla polskich MŚP.

Panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli instytucji zaangażowanych w realizację programu COSME oraz instrumentów finansowych, KE oraz beneficjentów projektów

Od lewej:

 • Pan Radosław Brzózka – moderator
 • Pan Tomasz Styczyński – Wiceprezes Zarządu Banku PEKAO S.A.
 • Pan dr Michał Polański – Dyrektor Departamentu Wsparcia Przedsiębiorczości, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 • Pan Maciej Otulak – DG GROW, KE
 • Pan Piotr Michałowski – Dyrektor Biura EBI w Warszawie
 • Pani Ewa Rekosz – Kierownik Projektu, Wschodni Klaster ICT – beneficjent programu COSME
 • Pan Artur Radzio – Mazowiecki Klaster ICT – beneficjent programu COSME
 • Pan dr Marek Szczepański – MWS Consulting
 • Pan Arkadiusz Lewicki – Dyrektor KPK ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej

Wiceminister Paweł Chorąży przemawiał podczas spotkania w ramach projektu strategicznego SOR „System wsparcia i koordynacji polskich podmiotów w programach zarządzanych centralnie przez KE”. MIiR pracuje nad systemem wsparcia podmiotów z Polski, który pomoże im pozyskać dodatkowe kilka lub nawet kilkanaście miliardów euro na inwestycje. To kolejne już spotkanie poświęcone wypracowaniu potrzebnych rozwiązań, które umożliwią Polsce w większym stopniu skorzystać z pieniędzy unijnych. Poprzednia konferencja, zorganizowana 7 marca, dotyczyła Instrumentu Łącząc Europę i programu LIFE.

Paweł Chorąży – Podsekretarz Stanu – Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

“W programach zarządzanych centralnie przez Komisję Europejską potencjał polskich instytucji naukowo badawczych, małych i średnich przedsiębiorstw oraz innych sektorów wciąż nie jest w pełni wykorzystany. Stąd starania o jeszcze większe wykorzystanie takich źródeł finansowania przez polskich beneficjentów – podkreślił Paweł Chorąży.”

Tomasz Styczyński – Wiceprezes Zarządu Banku PEKAO S.A., Narodowego Pośrednika Finansowego Programów Ramowych UE

„Nasz bank chce w ciągu kilku najbliższych lat po przez linię kredytową z EFI sfinansować około 2 tys. polskich przedsiębiorstw” – zaznaczył Tomasz Styczyński, Wiceprezes Zarządu Banku PEKAO S.A., Narodowego Pośrednika Finansowego Programów Ramowych UE.

Fundusze unijne to nie tylko około 360 mld zł, które nasz kraj otrzymał na politykę spójności, rozwój wsi i rybactwo w latach 2014-2020. Pieniądze europejskie dzielone są także z poziomu Brukseli w programach:

 • Horyzont 2020 (badania naukowe i innowacje, około 80 mld euro),
 • COSME (inwestycje małych i średnich firm 2,3 mld euro),
 • LIFE (ochrona środowiska, około 3,4 mld euro),
 • ERASMUS+ (zagraniczne studia, staże i wolontariat, około 14,7 mld euro),
 • i w ramach Instrumentu Łącząc Europę (najważniejsze w UE inwestycje w transport, telekomunikację i energetykę, ok. 30 mld euro, w tym transport ok. 24 mld euro).

„Naszą podstawową misją jest zwiększenie wykorzystania programów ramowych UE przez polskich beneficjentów, przede wszystkim dla rozwoju konkurencyjności i innowacyjności gospodarki. W tym celu działamy najpierw na rzecz zwiększenia kanału dostępowego do tych środków, tj. maksymalnej liczby polskich pośredników finansowych w programach UE, którzy zapewniają szeroką tematycznie ofertę preferencyjnego finansowania dla przedsiębiorców, adekwatnie do programów” – powiedział Arkadiusz Lewicki, dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej.

Wnioski płynące ze spotkania przyczynią się do większego wykorzystania środków z programów zarządzanych centralnie oraz realizowanych w ramach polityki spójności w bieżącej perspektywie, a przez to do pełniejszego wykorzystania potencjału polskich przedsiębiorców oraz jednostek naukowych. Wydarzenie realizowane było w ramach projektu strategicznego SOR „System wsparcia i koordynacji polskich podmiotów w programach zarządzanych centralnie przez KE”.

Więcej informacji na: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/konferencja-dotyczaca-dzialan-realizowanych-w-ramach-instrumentow-zarzadzanych-centralnie-przez-komisje-europejska-cosme-i-horyzont-2020/

Dodaj komentarz

X