Spotkanie sieci i punktów informacyjnych UE w Polsce

W dniu 26 października 2018 r. w Klubie Bankowca w Warszawie odbyło się coroczne spotkanie sieci i ośrodków informacyjnych UE w Polsce, które zostało zorganizowane przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce oraz Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej działający przy Związku Banków Polskich. Wydarzenie to poświęcone było przedstawieniu się poszczególnych ośrodków, prezentacji prowadzonych działań informacyjnych oraz wymianie doświadczeń.

Spotkanie zostało otwarte przez Witolda Naturskiego, Zastępcę Dyrektora Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce (dalej PKE), Włodzimierza Kicińskiego, Wiceprezesa Związku Banków Polskich oraz Arkadiusza Lewickiego, Dyrektora Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej.

dr Filip Skawiński, Analityk, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Bartłomiej Balcerzyk, Szef Działu Komunikacji, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Urszula Mojkowska, PR Officer, Parlament Europejski, Arkadiusz Lewicki, Dyrektor, Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE, Włodzimierz Kiciński, Wiceprezes, Związek Banków Polskich, Witold Naturski, Zastępca Dyrektora, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Łukasz Szaruch, Polish SME Envoy, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

Na wstępie Witold Naturski przywitał przedstawicieli sieci oraz ośrodków informacyjnych, wskazując, że „Prawie wszystkie ośrodki informacyjne są powołane i prowadzone przez podmioty publiczne, często ministerstwa lub jednostki bezpośrednio zależne od ministerstw. Obrazuje to fakt, jak na wielu płaszczyznach odbywa się współpraca instytucji europejskich, głównie Komisji z Rządem Polski, a tę współpracę w większości przypadków należy uznać za dobrą i harmonijną”. Następnie Dyrektor zaprosił uczestników spotkania do współpracy z PKE przede wszystkim w takich obszarach jak: 1) organizacja dialogów obywatelskich, czyli publicznych spotkań, w których zawsze bierze udział przedstawiciel KE, 2) prowadzenie kampanii informacyjnych na temat wnoszonej wartości dodanej przez Unię Europejską dla obywateli, 3) promowanie udziału w wyborach do parlamentu europejskiego, które odbędą się w przyszłym roku w celu zwiększenia frekwencji – w Polsce frekwencja podczas poprzednich wyborów do parlamentu europejskiego była na bardzo niskim poziomie tj. w okolicach dwudziestu kilku procent.

Witold Naturski, Zastępca Dyrektora Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce

Następnie głos zabrał Włodzimierz Kiciński, wyrażając podziękowanie za możliwość współuczestnictwa jako ZBP w tym spotkaniu zaznaczając, że „punkty i sieci informacyjne UE pełnią ważną rolę, gdyż z jednej strony popularyzują wiedzę o Unii Europejskiej wśród obywateli, ale również służą praktyczną informacją i pomocą w wykorzystywaniu środków pomocowych w celu budowy jednolitego europejskiego rynku. ZBP, jako izba gospodarcza zrzeszająca banki komercyjne, banki spółdzielcze, i inne instytucje finansowe również bierze aktywny udział w promowaniu informacji o wybranych aspektach UE prowadząc Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej oraz sieć FIN-NET.

Mamy nadzieję, że nasza proeuropejska orientacja, jak również skuteczna działalność informacyjna państwa instytucji zarówno w wymiarze społecznym, naukowym jak i gospodarczym będzie się przyczyniała do budowy sprawnej Polski i lepszej Europy”.

Włodzimierz Kiciński, Wiceprezes Związku Banków Polskich

Podczas kolejnego wystąpienia Arkadiusz Lewicki podziękował PKE za inicjatywę oraz możliwość organizacji tegorocznego przeglądowego spotkania pod dachem ZBP we współpracy z Krajowym Punktem Kontaktowym ds. Instrumentów Finansowych Programów UE, dodatkowo podkreślając fakt, że „już od 11 lat widoczna jest obecność naszego ośrodka informacyjnego, specjalizującego się w obszarze instrumentów finansowych programów ramowych na mapie punktów i sieci UE. W tym okresie dzięki dobrej współpracy z poszczególnymi punktami/sieciami udało się zrealizować wiele przydatnych inicjatyw, których odbiorcami była zarówno polska przedsiębiorczość, jak również przedstawiciele świata nauki czy środowiska pozarządowego, za co chciałbym osobom, które z nami współpracowały podziękować ”.

Arkadiusz Lewicki, Dyrektor KPK IF

Kolejnym punktem spotkania była problematyka wyborów do parlamentu europejskiego, podczas którego Urszula Mojkowska, PR Officer zaznaczyła, że „pomimo bardzo dobrego ostatniego eurobarometru, wg którego aż 87% Polaków uważa, że członkostwo Polski w Unii Europejskiej jest korzystne to nie przekłada się to na frekwencję wyborczą. Niska frekwencja wyborcza może mieć kilka przyczyn m in. słaba komunikacja, mały entuzjazm, brak przekonania ludzi, że mogą mieć wpływ na przyszły kształt Unii Europejskiej. Dlatego tak ważne jest podjęcie wysiłków mających na celu rozpowszechnienie wiedzy o znaczeniu wyborów jak również informowania o roli Parlamentu Europejskiego. Wraz z wejściem w życie Traktatu Lizbońskiego znacząca poszerzyły się jego uprawnienia, od tej chwili posiada on ogromny wpływ na prawodawstwo w UE. Obecnie Parlament Europejski prowadzi kampanię informacyjną w sieci mającą na celu m. in. zwiększenie świadomości obywatelskiej, w tym aspekcie i przez to również podniesienie frekwencji wyborczej. Działania te są apolityczne. Zapraszam chętnych do włączenia się do tej akcji za pomocą strony https://www.tymrazemglosuje.eu/ ”

Urszula Mojkowska, PR Officer, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

W następnym wystąpieniu Bartłomiej Balcerzyk, Szef Działu Komunikacji Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce zwrócił uwagę na ostatnio wydaną publikację “O Unii Europejskiej – sieci, informacje, porady” zawierającą charakterystyki prowadzonych punktów i sieci informacyjnych wraz z danymi kontaktowymi oraz zachęcał do bieżącego przesyłania ewentualnych zmian w celu utrzymania aktualnej elektronicznej wersji broszury, która jest dostępna na stronie Przedstawicielstwa KE w Polsce. Ponadto, poinformował uczestników o możliwości zaprezentowania jednej z sieci lub punktu informacyjnego podczas corocznego spotkania przedstawicieli sieci Europe Direct w Polsce, w skład której wchodzą Punkty Informacji Europejskiej, Centra Dokumentacji Europejskiej i eksperci Team Europe, które odbędzie się w lutym przyszłego roku.

Bartłomiej Balcerzyk, Szef Działu Komunikacji Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce

Druga część spotkania poświęcona była zagadnieniu ustanawiania Wieloletnich Ram Finansowych UE na lata 2021-2027, które przybliżył uczestnikom Filip Skawiński, Analityka Wydziału Raportów i Analiz Politycznych Przedstawicielstwa KE oraz prezentacjom działalności następujących ośrodków informacyjnych:

  • Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE,
  • Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE,
  • Sieci Enterprise Europe Network,
  • Krajowego Punktu Kontaktowego program LIFE w Polsce,
  • Sieci FIN-NET Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego,
  • Przedstawicielstwa ZBP w Brukseli.

Przedstawiciele sieci i punktów informacyjnych UE w Polsce

Spotkanie zakończyło się krótkim przedstawieniem pozostałych sieci i punktów informacyjnych oraz networkingiem. Łącznie w spotkaniu wzięło udział ponad 40 przedstawicieli.

Prezentacje do pobrania

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X