Nowe warunki gwarancji EaSI w reakcji na kryzys COVID-19

24 lipca 2020 r. Europejski Fundusz Inwestycyjny ogłosił nowe warunki instrumentów gwarancyjnych Programu na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych „EaSI”:  gwarancji dla mikrofinansowania oraz gwarancji dla finansowania przedsiębiorstw społecznych. Zmiany mają na celu dalsze ułatwienia w dostępie przedsiębiorców do finansowania zewnętrznego i są reakcją na kryzys wywołany epidemią COVID-19.

Nowe warunki są dostępne przede wszystkim dla obecnych pośredników instrumentów gwarancyjnych, bądź dla kandydatów na pośredników, którzy przeszli już proces aplikacji. Pozostałe instytucje finansowe zainteresowane oferowaniem finansowania z gwarancją będą obsługiwane w miarę dostępności budżetu instrumentu gwarancyjnego.

W ramach gwarancji dla mikrofinansowania EaSI COVID-19, wprowadzono następujące zmiany warunków:

– zwiększenie maksymalnej wartości finansowania udzielonego jednemu klientowi z 25 do 50 tys. EUR

– podniesienie gwarancji z 80 do 90% (z jednoczesnym obniżeniem minimalnego ryzyka po stronie pośrednika finansowego z 20 do 10%), dla finansowania udzielonego w okresie od 1 kwietnia 2020 r do 31 marca 2021 r.

– przedłużenie okresu obowiązywania gwarancji z 6 do 7 lat

– przedłużenie okresu udzielania finansowania z gwarancją o 6 miesięcy

– gwarancja pokrywa odsetki za okres do 360 dni

– zniesiono opłatę z tytułu nieudzielenia przez pośrednika określonej wartości finansowania z gwarancją.

Analogiczne zmiany dotyczą gwarancji dla finansowania przedsiębiorstw społecznych, z tym że:

– maksymalną wartość finansowania dla jednego klienta zwiększono z 500 tys. do 1 mln EUR

– okres obowiązywania gwarancji przedłużono z 10 do 11 lat.

Aktualni pośrednicy gwarancji EaSI nie muszą przechodzić procesu aplikacyjnego w celu wdrożenia bardziej korzystnych warunków. Wystarczające jest zawarcie z EFI porozumienia wg przedstawionego wzoru.

Więcej na temat nowych warunków gwarancji: https://www.eif.org/what_we_do/microfinance/easi/easi-guarantee-instrument/index.htm

Podsumowanie zmian: https://www.eif.org/what_we_do/microfinance/easi/easi-guarantee-instrument/easi-guarantee-covid19-support.pdf

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X