Nowe warunki gwarancji programu Kreatywna Europa

29 lipca 2020 r. Europejski Fundusz Inwestycyjny ogłosił nowe warunki instrumentu gwarancyjnego dla sektorów kultury i kreatywnych (CCS GF – Cultural and Creative Sectors Guarantee Facility), w ramach programu Kreatywna Europa na lata 2014-2020. Zmiany mają na celu dalsze ułatwienia w dostępie przedsiębiorców do finansowania zewnętrznego i są reakcją na kryzys wywołany epidemią COVID-19.

W ramach nowych warunków gwarancji COVID-19 dla sektorów kultury i kreatywnych, wprowadzono następujące zmiany:

  • podniesienie gwarancji z 70 do 90% (z jednoczesnym obniżeniem minimalnego ryzyka po stronie pośrednika finansowego do 10%), dla finansowania udzielonego w okresie od 1 kwietnia 2020 r do 31 marca 2021 r.,
  •  przedłużenie okresu udzielania finansowania z gwarancją o 6 miesięcy,
  • gwarancja pokrywa odsetki za okres do 360 dni.

Maksymalna wartość finansowania dla kwalifikującego się przedsiębiorcy (2 mln EUR) oraz okres obowiązywania gwarancji (10 lat) pozostają bez zmian. Gwarancją może być objęte finansowanie inwestycyjne, obrotowe oraz przeznaczone na przeniesienie własności przedsiębiorstwa. Z finansowania z gwarancją mogą skorzystać przedsiębiorstwa z sektora MŚP oraz „małe przedsiębiorstwa publiczne” (spełniające definicję MŚP, lecz z pominięciem ograniczenia dot. podmiotów publicznych w strukturze własności), prowadzące działalność w sektorach kultury lub kreatywnych.

Nowe warunki są dostępne zarówno dla obecnych pośredników instrumentu gwarancyjnego, jak i nowych kandydatów na pośredników finansowych. Aktualni pośrednicy gwarancji CCS nie muszą przechodzić procesu aplikacyjnego w celu wdrożenia bardziej korzystnych warunków, wystarczające jest zawarcie z EFI porozumienia wg opublikowanego wzoru. Nowi kandydaci mogą składać wnioski o przyznanie gwarancji do 31 października 2020 r. Bezpłatne wsparcie informacyjne i doradcze w tym zakresie aplikowania oferuje Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE.

Więcej na temat nowych warunków gwarancji: https://www.eif.org/what_we_do/guarantees/cultural_creative_sectors_guarantee_facility/financial_intermediaries.htm

Podsumowanie zmian: https://www.eif.org/what_we_do/guarantees/cultural_creative_sectors_guarantee_facility/ccs-covidsupport-overview.pdf

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X