Konferencja inaugurująca Program InvestEU w Polsce

Szanowni Państwo,

W im. Komisji Europejskiej, Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej serdecznie zapraszamy na konferencję inaugurującą Program InvestEU w Polsce, która odbędzie się w trybie hybrydowym 20 maja br. o godz. 12:30.

Polska jest jednym z liderów pod względem wykorzystania Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) i będzie uczestniczyć we wdrażaniu jego następcy – Funduszu InvestEU oraz innych instrumentów Programu InvestEU. Program InvestEU ma mobilizować zarówno prywatne, jak również publiczne środki na inwestycje o strategicznym znaczeniu dla gospodarki. Obejmuje wsparcie zwrotne (m.in. pożyczki, gwarancje czy wykup długoterminowych obligacji) oraz Centrum Doradztwa InvestEU – wsparcie merytoryczne dla potencjalnych promotorów inwestycji. Portal InvestEU – pozwala promotorom projektów na poszukiwanie inwestorów. Finansowe InvestUE może być dobrym uzupełnieniem wsparcia, które zapewnią dotacje UE i środki z Krajowego Planu Odbudowy. Program stanowi również dedykowany mechanizm pomocy zwrotnej dla projektów w regionach objętych zasadami sprawiedliwej transformacji.

Agenda (wydarzenie zaplanowane w godz. 12:30-14:00)

Wystąpienia otwierające:

  • Tadeusz Kościński, minister finansów, funduszy i polityki regionalnej;
  • prof. nadzw. dr hab. Teresa Czerwińska, wiceprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego;
  • Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes Banku Gospodarstwa Krajowego;
  • Giorgio Chiarion Casoni, dyrektor w DG ECFIN odpowiedzialny za “InvestEU and financial institutions”, Komisja Europejska.

Panel ekspercki:

  • Moderator: Lilianna Bogusz, dyrektor Departamentu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej;
  • Waldemar Buda, wiceminister funduszy i polityki regionalnej;
  • Grzegorz Rabsztyn, dyrektor Biura Europejskiego Banku Inwestycyjnego w Warszawie;
  • Arkadiusz Lewicki, dyrektor Krajowego Punku Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE;
  • Agnieszka Falkowska, dyrektor Biura Pomocy Rozwojowej, Bank Gospodarstwa Krajowego.

Jak zgłosić udział?

Konferencja inaugurująca Program InvestEU w Polsce odbędzie się w trybie hybrydowym 20 maja br. o godz. 12:30. Prosimy o zgłoszenia na adres komunikacja@mfipr.gov.pl z zaznaczeniem “udział online”/”udział stacjonarny”, nie później niż do 17 maja br. Organizator zastrzega, że za-znaczenie opcji “udział stacjonarny”, nie gwarantuje dostępności miejsc na sali. Uczestnicy zostaną poinformowani o możliwości wzięcia udziału w spotkaniu w sposób stacjonarny na 24 godziny przed rozpoczęciem spotkania (19 maja do godz. 12:30). W odpowiedzi na zgłoszenie otrzymacie Państwo dane dostępowe do wydarzenia oraz (jeśli wybrano) potwierdzenie udziału stacjonarnego.

W razie pytań, zapraszamy do kontaktu pod adresem komunikacja@mfipr.gov.pl.

Więcej informacji o Programie InvestEU.

Dodaj komentarz

X