Przejście na Czystą Energię

Szanowni Państwo,
w imieniu organizatorów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska serdecznie zapraszamy Państwa, do udziału 6 września o godz. 10:00 w Webinarium pn. „Przejście na Czystą Energię” z udziałem przedstawicieli KPK, którzy przedstawią aktualną ofertę wybranych instrumentów finansowych. Udział w wydarzeniu to niepowtarzalna okazja zdobycia wiedzy na temat Programu LIFE, możliwość wymiany doświadczeń z innymi Beneficjentami LIFE, a także szansa zaprezentowania działań realizowanych w ramach projektów szerokiemu gronu potencjalnych wnioskodawców.

Webinarium jest kierowane do wszystkich potencjalnych beneficjentów Programu LIFE i zostanie poświęcone zasadom ubiegania się o środki finansowe w rozpoczynającej się obecnie nowej edycji Programu. Podczas spotkania wystąpią aktualni beneficjenci Programu LIFE, którzy przedstawią swoje projekty i wyzwania napotkane w czasie ich realizacji.

Zgłoszenia chęci uczestnictwa w webinarium dokonać można poprzez wypełnienie formularza on-line.

Webinarium jest bezpłatne, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji: www.gov.pl

Program LIFE jest jedynym programem zarządzanym na poziomie Komisji Europejskiej i w całości dedykowanym zagadnieniom ochrony środowiska, przyrody i klimatu oraz transformacji energetycznej. W ramach programu możliwe uzyskanie wsparcia na realizację m.in. projektów aktywnej ochrony przyrody na obszarach Natura 2000, testowania i przygotowania do szerokiego rozpowszechnienia rozwiązań mogących przyczynić się do poprawy stanu środowiska oraz przezwyciężania barier w przechodzeniu na czystą energię.

Program LIFE funkcjonujący w UE nieprzerwanie od 1992 roku będzie kontynuowany w nowej perspektywie finansowej 2021 – 2027. Najnowsze informacje na ten temat Krajowy Punkt Kontaktowy LIFE przekazuje Państwu każdorazowo podczas organizowanych wydarzeń.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X