Instrumenty finansowe AntyCovid-19 dla polskiego biznesu w okresie pandemii

 

W dniu 27 stycznia 2022r. odbyło się seminarium nt. preferencyjnego finansowania dla przedsiębiorców zorganizowane przez Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej we współpracy z Ministerstwem Rozwoju i Technologii.

W trakcie seminarium udział wzięli przedstawiciele: Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Agencji Rozwoju Przemysłu oraz instytucji finansowych, w tym przedstawiciele banków.

Celem wydarzenia było przekazanie najbardziej aktualnych informacji o dostępnych produktach kredytowych z gwarancjami UE na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorstw jako komplementarnej ofercie do innych form wsparcia w ramach Tarczy Antykryzysowej. W trakcie seminarium omówiono także rodzaje instrumentów finansowych na rzecz wsparcia przedsiębiorczości w celu przeciwdziałania negatywnych skutkom ekonomicznym pandemii COVID-19.

W czasie trwania seminarium zorganizowano także dyżur ekspercki podczas którego odpowiadano na szczegółowe pytania zainteresowanych przedsiębiorców.

W imieniu Organizatora spotkanie otworzył Arkadiusz Lewicki, Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej, który powitał wszystkich uczestników, dziękując w imieniu własnym oraz Ministra Rozwoju i Technologii za zainteresowanie i przyjęcie zaproszenia na spotkanie poświęcone wsparciu przedsiębiorczości w trudnym gospodarczo okresie. W ramach przygotowanych i uruchomionych w Polsce instrumentów finansowych, dostosowanych na czas pandemii do zwiększonych potrzeb przedsiębiorców, a obsługiwanych przez KPK, skorzystało już ponad 30 tysięcy mikro, małych i średnich przedsiębiorców na kwotę ponad 4,5 miliarda złotych preferencyjnego finansowania. Kolejne fale zakażeń i związane z tym problemy z funkcjonowaniem przedsiębiorstw wymagają kontynuowania wsparcia.

Pan Wojciech Paluch – Dyrektor Departamentu MŚP z Ministerstwa Rozwoju i Technologii podkreślił ważną rolę Krajowego Punktu Kontaktowego ds. IF PUE oraz podsumował działania KPK polegające na wsparciu MŚP w czasie pandemii. Następnie podzielił się planami Ministerstwa, które mogą być kluczowe dla funkcjonowania przedsiębiorstw w Polsce.

Fot. Wystąpienie Wojciech Paluch – Dyrektor Departamentu MŚP, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.

Pandemia COVID-19 okazała się dotkliwa społecznie i gospodarczo. Naprzemienne otwieranie i zamykanie gospodarki oraz inne regulacje ograniczające swobodę działalności firm z poszczególnych branż uderzyły w sytuację finansową większości przedsiębiorstw. Wszelkie działania które ułatwiają dostęp do źródeł finansowania, porad, uzyskania przydatnych wskazówek są niezwykle cenne w dobie kryzysu dla przedsiębiorstw. Szczególnie ważna jest polityka informacyjna polegająca na udostępnianiu wiadomości o możliwości skorzystania z instrumentów finansowych w Polsce.

Kondycja sektora MŚP w Polsce w czasie pandemii jest zadawalająca na co wskazują prognozy Międzynarodowego Funduszu Walutowego odnoszące się do wzrostu PKB w Polsce- podsumował Wojciech Paluch, Dyrektor Departamentu MŚP, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.

Podczas seminarium zostały przedstawione tematy z zakresu:

Działań KPK AntyCovid-19

Fot. Slajd prezentacji KPK nt. Instrumentów Finansowych UE

Przedstawicielka KPK – Magdalena Typa, Koordynator obszaru finansowania dłużnego zaprezentowała uczestnikom aktualny stan oferty w ramach instrumentów finansowych UE, w tym nowe rozwiązania europejskie związane z przeciwdziałaniem ekonomicznym skutkom pandemii koronawirusa oraz szczegółowo omówiła działanie instrumentów finansowych.

Uwaga uczestników została skierowana na narzędzia, które mogą szczególnie pomóc przedsiębiorcom w czasie pandemii. Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce mogą skorzystać z finansowania oferowanego przez krajowych pośredników finansowych z zabezpieczeniem w formie gwarancji z Europejskiego Funduszu Gwarancyjnego lub ze środków UE w ramach programu COSME, EaSI lub InnovFin.

Nadal aktywna jest oferta “AntyCovid-19” u ponad 200 instytucji finansowych, które podjęły się misji udziału w programach pomocowych i dysponują ofertą ponad 10 mld złotych dla polskich firm. KPK na bieżąco współpracuje z tymi instytucjami i m.in. organizuje wspólne fora komunikacji i promocji ułatwiające dotarcie informacji do przedsiębiorców.

Pełną ofertę znajdą Państwo zapoznając się z prezentacją przygotowaną przez KPK.

Informacja o planowanych działaniach dla przedsiębiorców Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE w br.

Enterprise Europe Network – jak wejść na zagraniczne rynki w czasie pandemii?

Fot. Główne cele ośrodka Enterprise Europe Network- slajd z prezentacji

Udział w międzynarodowych targach, giełdach kooperacyjnych i misjach gospodarczych jest jednym z najefektywniejszych sposobów rozwoju MŚP na zagranicznych rynkach podkreślił Koordynator EEN – CP Łukasz Nikitin. Ośrodek pomaga także w poszukiwaniu partnerów handlowych w ramach giełd kooperacyjnych i misji handlowych na całym świecie.

Sieć EEN oferuje przedsiębiorcom kompleksowe i bezpłatne wsparcie, m.in.:

  • usługi informacyjne, szkoleniowe i doradcze dotyczące prawa i polityki Unii Europejskiej, prowadzenia działalności gospodarczej poza granicami kraju, dostępu do źródeł finansowania i programów ramowych Unii Europejskiej,
  • usługi w zakresie transferu technologii.

Pełną ofertę znajdą Państwo zapoznając się z prezentacją przygotowaną przez EEN:

Enterprise Europe Network. Jak wejść na zagraniczne rynki?

Oferta PARP dla przedsiębiorców w czasie pandemii

Grażyna Czerwińska z Departamentu Komunikacji i Marketingu przedstawiła inne aspekty wsparcia przedsiębiorców oferowane przez agencję. Wizją działalności PARP jest rozwój przedsiębiorczości poprzez innowacje i odkrywanie nowych kierunków rozwoju. Agencja współpracuje w tym zakresie z przedsiębiorcami i instytucjami działającymi w ekosystemie innowacji w Polsce i za granicą oraz pomaga firmom na różnych etapach rozwoju. Na wsparcie mogą liczyć zarówno przedsiębiorcy, którzy dopiero zakładają firmę – jak i ci, którzy myślą o zwiększeniu skali swojego biznesu.

Agencja kładzie nacisk na cyfryzację w przedsiębiorstwach w czasie pandemii COVID-19 oraz udostępnia informacje pozwalające przebranżowić firmę w czasie kryzysu. Bezpłatne szkolenie oraz raporty dotyczące gospodarki i prowadzenia działalności pomagają przedsiębiorcom oraz ich pracownikom w podnoszeniu kwalifikacji i wiedzy potrzebnej w biznesie.

Fot. Programy akcelaryjne – Oferta dla startupów – slajd z prezentacji

Pełną ofertę znajdą Państwo zapoznając się z prezentacją przygotowaną przez PARP:

PARP, Twój partner w biznesie. Oferta PARP dla przedsiębiorców.

Narzędzia rozwijające kompetencje odpowiedzialne za odporność firm na sytuacje kryzysowe

Fot. Fundacja Firmy Rodzinne jako organizacja not for profit

Fundacja Firmy Rodzinne (FFR) jest organizacją, która bezinteresownie wspiera firmy rodzinne tworząc przestrzeń do wzajemnej wymiany doświadczeń i integracji środowiska.
Celem fundacji jest stałe umacnianie siły przedsiębiorczych rodzin, aby poprzez wspólne działania tworzyć między nimi pozytywne relacje. Jednym z narzędzi rozwijających kompetencje odpowiedzialne za odporność firm na sytuacje kryzysowe jest komplementarny projekt Early Warning Europe.

Celem projektu jest rozwój kompetencji przedsiębiorców, które czynią firmę odporną na sytuacje kryzysowe. Na podstawie doświadczeń w projekcie wnioskujemy, że zapobieganie i wczesne i wczesne ograniczenie ryzyka to działania konieczne w całej Europie.

Pełną ofertę znajdą Państwo zapoznając się z prezentacją przygotowaną przez FFR:

Fundacja Firmy Rodzinne RESC EWE – narzędzia zwiększające odporność firm na sytuacje kryzysowe.

Gwarancje BGK jako skuteczny system wsparcia przedsiębiorców w czasie pandemii

W ofercie banku BGK przedsiębiorcy mogą zapoznać się z bogatym wachlarzem produktów gwarancyjnych. Są to produkty skierowane do podmiotów dla firm o różnej wielkości w odpowiedzi na skutki pandemii COVID-19. Sektor bankowy posiada nie tylko przygotowanie kapitałowe, ale przede wszystkim doskonale rozwiniętą sieć obsługi beneficjentów w terenie oraz niezbędne doświadczenie i procedury bezpieczeństwa w obsłudze środków finansowych, w tym publicznych.

Fot. Model biznesowy gwarancyjnych linii portfelowych

Pełną ofertę znajdą Państwo zapoznając się z prezentacją przygotowaną przez BGK:

Gwarancje BGK jako skuteczny system wsparcia przedsiębiorców w czasie pandemii

W drugiej części seminarium został zaprezentowany przegląd dostępnych form finansowania AntyCovid-19 przez przedstawicieli Krajowych Pośredników Finansowych. Omówiono szczegółowo formy finansowania oferowane przez następujące instytucje:

Oferta Pożyczki Antyinflacyjnej z gwarancją EFG – Konrad Trzonkowski, Dyrektor Zarządzający, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A

Preferencyjne finansowanie dla firm z udziałem środków UE i krajowych – Michał Gorzelak Ekspert, Bank Pekao S.A

Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorstw z wykorzystaniem instrumentów wsparcia UE i krajowych

Leasing – atrakcyjne narzędzie wsparcia przedsiębiorców (nie tylko) w czasach pandemii – Anna Wiśniewska, Dyrektor Departamentu Produktów i Procesów, PKO Leasing S.A.

Leasing – atrakcyjne narzędzie wsparcia przedsiębiorców (nie tylko) w czasach pandemii

Wsparcie przedsiębiorców przez sektor bankowości spółdzielczej – Jacek Iwaniuk, Menadżer, Bank Polskiej Spółdzielczości

Wsparcie przedsiębiorców przez sektor bankowości spółdzielczej

Ogólnopolskie i regionalne instrumenty pożyczkowe dostępne w TISE w okresie pandemii – Mikołaj Kowalczyk, Prezes Zarządu, TISE S.A

Ogólnopolskie i regionalne instrumenty pożyczkowe dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz podmiotów ekonomii społecznej dostępne w TISE w okresie pandemii

Poręczenia kredytowe jako wsparcie dla przedsiębiorców w dobie pandemii Covid-19 Mateusz Górzny – Dyrektor Sprzedaży, Fundusz Poręczeń Kredytowych Polfund

Poręczenia kredytowe jako wsparcie w dobie pandemii Covid 19

Ponadto przedmiotem prezentacji była oferta inwestorów kapitałowych, którzy korzystają z kapitału Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego. Ofertę przedstawił przedstawiciel – Marek Ulman, Koordynator obszaru finansowania kapitałowego.

Seminarium było ostatnim elementem kampanii „Instrumenty Finansowe AntyCovid-19”, jaką przeprowadziliśmy dla przedsiębiorców w ostatnich miesiącach aby wesprzeć biznes w przede dniu kolejnej, ogromnej fali COVID 19. Podejmowaliśmy kampanię po wielu sygnałach z rynku o potrzebie takiej reasumpcji i aktualizacji w jednym miejscu informacji o aktywnych w dalszym ciągu instrumentach finansowych dla biznesu w czasie pandemii. Decydowaliśmy o podjęciu tej akcji na koniec listopada ub.r. kiedy sytuacja sanitarna nie była jeszcze tak alarmująca jak dzisiaj, kiedy wobec liczby zachorowań – jak widać nasze obawy były realne i potwierdziły słuszność takiego działania.

Udostępnione zostały wszystkie informacje o aktywnych instrumentach finansowych dla polskich mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Uruchomiony został portal internetowy dedykowany dla przedsiębiorców, gdzie ukazywały się ogłoszenia i informacje prasowe dla zainteresowanych. Przez ostatnie dwa miesiące prowadziliśmy specjalne dyżury eksperckie w ramach których przedsiębiorcy mogli liczyć na indywidualne konsultacje. W ramach Kampanii wspierały nas: PARP, BGK, ARP oraz narodowi pośrednicy finansowi instrumentów finansowych: banki komercyjne i spółdzielcze, fundusze pożyczkowe, czy fundusze poręczeniowe.

Wszystkim uczestnikom i Prelegentom serdecznie dziękujemy za udział wydarzeniu!

Jesteśmy także nadal otwarci na Państwa pytania, uwagi i rekomendacje. Przypominam, że na www.AntyCOVID19.info znajdziecie Państwo wszelkie pomocne informacje.

Dodaj komentarz

X