Ponad 2 miliardy finansowania dla polskich przedsiębiorców w ramach programu InvestEU

11 grudnia w Warszawie odbyła się konferencja prasowa pt.: „Największy polski pośrednik wesprze rynek!” Organizatorami wydarzenia byli, Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE oraz PKO Leasing .

PKO Leasing i Europejski Fundusz Inwestycyjny ogłosili nową współpracę, dzięki której największa firma leasingowa w Polsce zwiększy dostęp do finansowania inwestycji dla MŚP, również dla startupów oraz inwestycji z obszaru OZE. W ramach umowy PKO Leasing udostępni polskim przedsiębiorcom ponad 2 miliardy zł finansowania w formie leasingu i pożyczek. Realizacja programu przewidziana jest na lata 2024-2025.

Fot.: KPK
Fot.: KPK

PKO Leasing podpisał z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym jeden z największych unijnych kontraktów InvestEU – głównego programu wspierania MŚP w Unii Europejskiej. Projekt PKO Leasing dostarczy ponad 2 miliardy finansowania polskim przedsiębiorcom.

PKO Leasing SA podpisał jedną z największych w Europie, a na pewno największą leasingową umowę gwarancyjną z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym na dystrybucję leasingu zabezpieczonego z InvestEU – największego programu inwestycyjnego UE dla wsparcia biznesu. Projekt ukierunkowany jest na wsparcie przedsiębiorców, mających trudności w dostępie do finansowania zewnętrznego z powodu niewystarczających zabezpieczeń.

W ramach InvestEU Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) wystawia pośrednikom finansowym gwarancję, która zabezpiecza od 50 do 80 proc. kwoty finansowania udzielonego klientowi. Dzięki temu instytucje finansowe w wielu krajach Europy mogą szerzej otwierać się na ryzyko i wspierać te segmenty gospodarki, które zmagają się z utrudnionym dostępem do kapitału. Dotychczas w programie InvestEU nie uczestniczyły banki komercyjne ani firmy leasingowe z Polski. Dzięki dużej umowie zawartej przez PKO Leasing wsparcie może w końcu osiągnąć efekt masowy, w ramach którego tysiące polskich przedsiębiorców mają szanse na preferencyjny impuls finansowy, wspierający rozwój i inwestycje.

– Fakt, że jako pierwsza firma leasingowa wprowadzamy program InvestEU do Polski, zaś podpisana umowa gwarancyjna z Europejskich Funduszem Inwestycyjnym jest jedną z największych w Europie, jest dla nas ogromnym źródłem satysfakcji. W wyniku wielomiesięcznych negocjacji z naszymi partnerami udało nam się stworzyć cztery produkty gwarancyjne ukierunkowane na rzeczywiste potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw. W efekcie będziemy mogli zagwarantować wsparcie właścicielom firm o bardzo zróżnicowanym profilu działalności – mówi Paweł Pach, Prezes Zarządu PKO Leasing. – Od 2013 roku aktywnie współpracujemy z instytucjami unijnymi w zakresie realizacji programów gwarancyjnych. Cieszy nas kolejna już umowa z EFI, dzięki której nasi klienci będą mieli ułatwiony dostęp do finansowania – dodaje.

„Małe i średnie przedsiębiorstwa oraz spółki o średniej kapitalizacji stanowią siłę napędową gospodarki Unii Europejskiej. Dlatego też zapewnienie wsparcia tym sektorom staje się kluczowym zadaniem Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego. Współpraca z PKO Leasing w ramach programu InvestEU oznacza szansę na podjęcie projektów o podwyższonej ekspozycji na ryzyko, a tym samym przyspieszenie postępu innowacji i zrównoważonego rozwoju.” – powiedziała Marjut Falkstedt, Dyrektor Generalna EFI.

 Jesteśmy dumni, że możemy po raz koleiny współpracować z PKO Leasing – największym polskim leasingodawcą i wspierać MŚP w Polsce. Wojna w Ukrainie i związane z nią sankcje mogą mieć poważne reperkusje dla gospodarki europejskiej, a zwłaszcza dla MŚP, które wciąż wychodzą z kryzysu związanego z COVID-19. Mamy nadzieję, że ta największa transakcja leasingowa w Europie w ramach InvestEU będzie dodatkowym bodźcem dla polskich przedsiębiorców i gospodarki – powiedział Roger Havenith, Zastępca Dyrektora Generalnego EFI

Od 1 stycznia lider rynku leasingu w Polsce zwiększy dostęp do finansowania z gwarancją dla przedsiębiorców zainteresowanych nabyciem maszyn, urządzeń i środków transportu ciężkiego. Dodatkowo w marcu ma ruszyć gwarancja dla startupów w finansowaniu z niskim wkładem własnym, gwarancja dla leasingu maszyn przemysłowych o długim okresie zwrotu (do 10 lat) oraz gwarancja dla finansowania odnawialnych źródeł energii z obniżoną marżą. Wszystkie produkty dostępne będą dla małych i średnich przedsiębiorstw, zaś produkt dotyczący OZE – także dla tych większych firm (do 500 pracowników). Łączny limit portfela to aż 2,07 mld zł.

Program InvestEU odgrywa ważną rolę w pomaganiu przedsiębiorstwom w całej Europie w dostępie do funduszy, których potrzebują, aby wprowadzać innowacje, rozwijać się i tworzyć miejsca pracy. Są to MŚP, małe spółki o średniej kapitalizacji i mikroprzedsiębiorstwa, które będą napędzać nasz przyszły wzrost gospodarczy. Cieszę się, że dzięki wsparciu InvestEU więcej polskich przedsiębiorstw może odblokować fundusze niezbędne do tego, by mogły w pełni wykorzystać swój potencjał – zaznaczył Bartłomiej Balcerzyk, Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

Historia współpracy PKO Leasing i EFI to już ponad 10 lat i ok. 45 tysięcy umów leasingu i pożyczki objętych gwarancjami. Leasingodawca z grupy PKO Banku Polskiego należy pod tym względem do ścisłej unijnej czołówki. Na rynku krajowym rokrocznie otrzymuje nagrody dla najlepszego polskiego pośrednika instrumentów finansowych UE. Aktualnie, do końca 2023 r., PKO Leasing oferuje klientom o niskich ratingach wewnętrznych finansowanie z gwarancją COSME, a także z gwarancją de minimis wystawianą przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

– PKO Leasing jest znowu liderem! I od razu wchodzi z impetem na rynek z kompleksową ofertą dla biznesu. To także dobry sygnał dla całego polskiego rynku finansowego, że nowe programy unijne realnie działają i że instytucja komercyjna może zdobyć w nich wsparcie dla klientów. PKO Leasing jest także niedoścignionym konkurentem dla podobnych spółek z innych państw. KPK wspiera i współpracuje z PKO Leasing od ponad 10 lat – powiedział Arkadiusz Lewicki, Dyrektor KPK ds. Instrumentów Finansowych UE.

 

PKO Leasing S.A., należący do Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego, jest liderem w świadczeniu usług leasingowych w Polsce. Od 1999 roku nieprzerwanie wspiera przedsiębiorców, niezależnie od wielkości, branży i rodzaju prowadzonej działalności. Różnorodna oferta zawiera produkty dla każdego sektora biznesowego, od mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, do korporacji i klientów strategicznych. PKO Leasing finansuje pojazdy, maszyny i urządzenia, sprzęt medyczny, projekty inwestycyjne (np. linie technologiczne), jak i nieruchomości, sprzęt IT i oprogramowanie, samoloty, łodzie czy rowery. Z sukcesem rozwija platformę online do sprzedaży samochodów nowych i używanych Automarket.pl. Wspiera również zieloną transformację, uczestnicząc w programie „Mój elektryk” i pomaga klientom w zarządzaniu ich flotą.  Z sukcesem rozwija PKO Leasing Online – w pełni cyfrowy, omnikanałowy proces zawierania transakcji leasingowych. Klienci firmowi mogą wygodnie, bezpiecznie i szybko skorzystać z finansowania leasingiem przedmiotów zakupionych zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i internetowych. PKO Leasing S.A. Jest również członkiem Związku Polskiego Leasingu.

Więcej: www.pkoleasing.pl

Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) jest częścią Grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Jego główną misją jest wspieranie europejskich mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) poprzez pomoc w dostępie do finansowania. EFI opracowuje i rozwija kapitał podwyższonego ryzyka i kapitał wzrostu, gwarancje i instrumenty mikrofinansowe, które są ukierunkowane konkretnie na ten segment rynku. Pełniąc tę funkcję, EFI przyczynia się do realizacji kluczowych celów polityki UE, takich jak konkurencyjność i wzrost gospodarczy, innowacje i cyfryzacja, wpływ społeczny, umiejętności i kapitał ludzki, działania w dziedzinie klimatu i zrównoważenie środowiskowe i inne.

Więcej: www.eif.org

Program InvestEU zapewni UE kluczowe długoterminowe finansowanie poprzez pozyskanie znacznych środków prywatnych i publicznych na wsparcie trwałej odbudowy. Pomoże to również zmobilizować inwestycje prywatne na rzecz priorytetów politycznych UE, takich jak Europejski Zielony Ład i transformacja cyfrowa. Program składa się z trzech komponentów: Funduszu InvestEU, Centrum Doradztwa InvestEU i portalu InvestEU. Fundusz InvestEU będzie wdrażany za pośrednictwem partnerów finansowych, którzy będą inwestować w projekty z wykorzystaniem gwarancji budżetu UE w wysokości 26,2 mld euro. Cała gwarancja budżetowa wesprze projekty inwestycyjne partnerów wykonawczych i zwiększy ich zdolność do ponoszenia ryzyka, tak aby zmobilizować co najmniej 372 mld euro na dodatkowe inwestycje.

Więcej: www.investeu.europa.eu

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE ułatwia przedsiębiorcom dostęp do preferencyjnego finansowania, oferowanemu dzięki wsparciu Unii Europejskiej. Wspiera także instytucje finansowe, zainteresowane udziałem w systemie wdrażania unijnych instrumentów finansowych. KPK prowadzi działalność informacyjną, promocyjną oraz doradczą. Obsługuje wszystkie programy UE, w których uwzględnione zostały instrumenty finansowe dla przedsiębiorców. KPK jest również częścią polskiego systemu wdrażania Programu InvestEU w Polsce.

O KPK:

Działalność Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej jest finansowana ze środków budżetu Państwa w ramach Programu wieloletniego „Udział Polski w części COSME Programu na rzecz rynku wewnętrznego, konkurencyjności przedsiębiorstw, w tym małych i średnich przedsiębiorstw, dziedziny roślin, zwierząt, żywności i paszy oraz statystyk europejskich (Program na rzecz jednolitego rynku, w latach 2022-2028)”, przez Ministra właściwego do spraw gospodarki, przekazywanych za pośrednictwem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

KPK powstał przy Związku Banków Polskich w 2007r. dla poprawy dostępu polskich przedsiębiorców do środków unijnych z programów centralnie zarządzanych przez KE (tj. bez tzw. kopert narodowych). Krajowy Punkt Kontaktowy  jest jednym z nielicznych przykładów swoistego partnerstwa publiczno-prywatnego, obejmującego z jednej strony ministra właściwego ds. gospodarki i PARP, zaś po drugiej – sektor finansowy, obejmujący zarówno banki (wszystkich rodzajów), jak również firmy leasingowe, fundusze pożyczkowe i mikropożyczkowe, instytucje gwarancyjne i poręczeniowe, fundusze venture capital, organizatorów sekurytyzacji, domy maklerskie i inne podmioty, ułatwiające pozyskanie kapitału na przedsięwzięcia podwyższonego ryzyka w Polsce.

Więcej:  www.InstrumentyFinansoweUE.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X